Propostes

Per complementar la vostra estada, també oferim la possibilitat de contractar els següents serveis de forma addicional:

  • Càtering
  • Cuiner
  • Reiki
  • Dinàmiques i cohesió de grup
  • Monitor de lleure per a infants
  • Servei de Cangur
  • Ioga
  • Dansa Lliure

En cas de voler contractar alguna de les anteriors propostes, cal indicar-ho en el moment de fer la reserva de la casa.